Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02/ 06/ 09 Plus

I. Giới thiệu chung

1. Các phím cứng (Fixed keys)

phím cứng
        phím cứng

2. Màn hình 

màn hình

3. Các phím mềm (softkeys)

phím mềm
phím mềm

4. Các biểu tượng

biểu tượng
biểu tượng


biểu tượng

5. Các ký hiệu đồ họa

các ký hiệu đồ họa
các ký hiệu đồ họa
các kí hiệu đồ họa

6. Cây thư mục của máy toàn đạc điện tử Leica TS 06/ 09 Plus Series

cây thư mục
cây thư mục

II. Cài đặt máy (Settings)

1. Các cài đặt

cài đặt
1.1 Work: Cài đặt công việc

cài đặt công việc

1.2 Regional: Cài đặt vùng

cài đặt vùng

1.3 Data: Cài đặt số liệu
cài đặt số liệu

1.4 Screen: Cài đặt màn hình

cài đặt màn hình

1.5 Cài đặt thông số liên quan tới đo khoảng cách (EDM)


cài đặt thông số liên quan tới đo edm
cài đặt thông số liên quan tới đo edm

2. Các chức năng trong phím FNC/ fnc

cài đặt fnc
cài đặt fnc

3. Cách cài đặt cho phím Trigger 1 và Trigger 2

cài đặt phím trigger

4. Cài đặt cho phím User 1phím và User 2 phím

cài đặt phím user

5. Chức năng định tâm bằng laser và cân bằng bọt thủy điện tử

định tâm bằng laser
định tâm bằng laser

Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc Leica TS 02/06/ 09 Plus Series Phần 2: Các chương trình đo trên máy toàn đạc Leica
Tin khác